KNMO geeft groen licht hervatten repetities

KNMO geeft groen licht hervatten repetities

8 juni 2020

KNMO Onderwerp: GOEDGEKEURD PROTOCOL BESCHERMING EN VEILIGHEID VOOR LEDEN, BEZOEKERS EN MEDEWERKERS AMATEURMUZIEKVERENIGINGEN (INSTRUMENTAAL/BLAZERS) BIJ HET HERVATTEN VAN ACTIVITEITEN/REPETITIES

Geachte bestuurders,

Vanmiddag heeft het ministerie van Economische Zaken goedkeuring verleend aan het protocol voor het hervatten van de activiteiten voor muziekverenigingen (blazers). Dat betekent dat verenigingen vanaf vandaag activiteiten mogen hervatten, met het bijgevoegde protocol als basis. Pas in het geval van een organisatie met een eigen gebouw of ruimte de richtlijnen toe uit dit protocol. Indien een ruimte niet in eigen beheer is ga dan in overleg met de beheerder om onderstaande richtlijnen te realiseren. Er staan enkele aanpassingen en verduidelijkingen in het definitieve protocol, die het de verenigingen makkelijker maken activiteiten te hervatten. We hebben ook een afbeelding toegevoegd waarmee de onderlinge afstand van 2 meter verduidelijkt wordt. Bij het opstellen van het protocol zijn we gehouden aan de door de overheid gestelde kaders waarbij de opdracht was om het protocol conform beschikbare informatie uit de Duitse onderzoeken op te stellen. In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Orkesten en met advies van o.a. de BvOI en het LKCA is het protocol opgesteld en ter controle en goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. De definitieve versie van het protocol (alsmede toekomstige updates) kunt u vinden op: https://www.knmo.nl/protocol/ Het protocol zal tevens worden toegevoegd aan www.mijncoronaprotocol.nl Het protocol zal een update krijgen bij wijziging van maatregelen, versoepelingen of wanneer er andere redenen zijn die aanleiding geven tot aanpassingen. Wij snappen dat het protocol in situaties beperkingen oplegt die weer voor nieuwe uitdagingen zorgen zoals de beperking in ruimte. We hopen en verwachten dat verenigingen binnen de ruimte die er nu is op basis van het protocol samen mogelijkheden zoeken om het ‘samen muziek maken’ weer te hervatten. Met vriendelijke groet, Bart van Meijl Voorzitter KNMO